Ystafell Gyfarfod


Stafell GyfarfodGyferbyn â'r stiwdio ar lawr gwaelod yr adeilad mae’r stafell gyfarfod.

Ystafell hwylus iawn ar gyfer cyfarfodydd llai o faint.

Mi fyddai 8 – 10 person yn eistedd yn gyfforddus o gwmpas y bwrdd yn yr ystafell gyfarfod.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan