Y Theatr

Gofod Perfformio

Gofod perfformio hirsgwar yw'r Theatr
Ceir system o 62 o seddi â gwyredd y gellir eu tynnu’n ôl yn y gofod.
Ceir set o dabiau du sy’n amgylchynnu’r gofod perfformio ar drac.
Mae cyfanswm o 7 bar goleuo wedi’u gwifrio’n fewnol yn y gofod.
Dimensiwn y gofod (o fewn y Trac Tab) yw: Lled 7.9m
Hyd 12.9m
Hyd 8m (gyda Seddi â Gwyredd)
Uchder hyd at y Grid 3.5m
Ceir mynediad drwy ochr yr adeilad i fyny grisiau a thrwy ddrysau sy’n mesur 2.9m x 1.2m.

Goleuo

Consol: Zero88 Frog 2
Pylu: Zero88 Chilli Pro 60 Circuits
Llusernau: 18x Selecon Acclaim 650W Fresnel
14x ETC Source 4 Zoom 25˚/50˚
4x ETC Source 4 Zoom 15˚/30˚

Sain

Desg Gymysgu: Desg Ddigidol 16 sianel Yamaha 01v 96
System Chware nol/ Playback: 1x Chwaraeydd/Recordydd Tascam CD-RW900SL CD
1x Chwaraeydd/Recordydd MiniDisc Tascam MD-350
Outboard: Klark Teknik DN360 Graphic Equaliser
Chwyddo sain: 2x Chwyddwr Sain QSC PL236
Seinyddion: 4x EM Acoustics EMS-152
Microffonau: 2x Shure Beta 57A
2x Shure SM57
4x Shure SM58
Microffonau Radio : 2x Sianel Microffonau Radio
Audio Technica ATW-T310 Lapel (x2) Audio Technica ATW-T341 Llaw (x2)
System Gyfathrebu
System Alw: System Alw Blaen a Chefn y Tŷ.
Cyfathrebu: 5x System Gyfathrebu Canford Beltpack


Ystafelloedd Gwisgo

2x 3-4 Person
Lleolir y ddwy ystafell wisgo ar y llawr gwaelod gyda basnau ymolchi â dŵr poeth ac oer, cawodydd a monitorau a chysylltiad â’r llwyfan.

Ceir cyfleusterau Golchi a Sychu dillad nesaf at yr Ystafelloedd Gwisgo.

Arlwyo

Nid oes caffi yn y lleoliad. Drwy drefniant blaenorol ceir cyfleusterau coginio, te a choffi yn yr Ystafell Werdd sydd ar y Llawr Cyntaf.


Am fwy o fanylion technegol cysylltwch â ni

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan