Blagur


logo blagurDyma i chi glwb drama poblogaidd dros ben. Cyfle i blant fagu hyder a sgiliau sylfaenol trwy chwarae gemau dramatig a mwynhau eu hunain. Mae’n gyfle gwych i agor drws dychymyg a does dim pwyslais ar greu perfformiad na dysgu geiriau. Ffion Wyn Bowen, actores brofiadol a wyneb cyfarwydd iawn yng nghynyrchiadau Arad Goch sy’n arwain y clwb.

Mae’r clwb yn agored i blant ysgol blwyddyn 2 i 6, a chynnelir y clwb bob bore Sadwrn rhwng 10.15 a 11.45 yng Nghanolfan Arad Goch.

Bydd sesiynau Tymor yr Hydref yn dechrau cyn hir.

Cost y Clwb yw £5 y sesiwn ac er mwyn ymaelodi bydd yn rhaid cwblhau ffurflen gofrestru ac anfon taliad atom o flaen llaw. Os hoffech fynychu un o'r sesiynnau er mwyn cael blas o beth sydd gan y clwb i'w gynnig, mae croeso ichi gysylltu a ni i drefnu dyddiad.

Os hoffech ymaelodi a'r clwb cysylltwch a'n Swyddog Cyswllt Ysgolion, Anne Evans.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan