AGwedd
Lluniau gan Brychan Morris-Dafydd

Mi fydd AGwedd yn cwrdd bob NOS LUN y tymor yma o 4.30pm – 6.00pm yng Nghanolfan Arad Goch, Aberystwyth. Dyma gyfle i bobl ifanc ymarfer sgiliau, mynegi eu hunain trwy ddrama a sianeli eu hegni creadigol wrth gael lot fawr o hwyl.

Mae croeso ichi ymaelodi a'r clwb unrhywbryd yn ystod y tymor, neu os hoffech fynychu un sesiwn er mwyn cael blas o'r hyn sydd gennym i'w gynnig mae croeso ichi gysylltu â ni i drafod.


Mae AGwedd yn addas i bobl ifanc blwyddyn 7 - 9 a chynhelir y Clwb rhwng 4.30 - 6pm bob Nos Lun, ac eithrio gwyliau'r Ysgol.

Cost y Clwb yw £5 y sesiwn, er mwyn ymaelodi cysylltwch â ni i gofrestru : 01970 617998 / .(JavaScript must be enabled to view this email address)Dewch i fwynhau, dysgu a chwrdd a ffrindiau newydd.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan