Carwyn Blayney

Swyddog MarchnataCarwyn sy’n gyfrifol am farchnata gwaith a phrosiectau’r cwmni, yn ogystal a threfnu teithiau cyhoeddus y cwmni.


line

Jeremy Turner

Cyfarwyddwr Artistig


jeremy 2011


Jeremy yw Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch


line

Mari Rhian Owen

Actores Rheoli


mari 2011


Actores Rheoli sy’n arwain gweithdai trwy ddrama


line

Nia Wyn Evans

Rheolwr GweinyddolNia sy’n gyfrifol am reoli ein prosiectau a’n gwaith bob dydd


line

Ann Penny

Clerc


Anne Penny 2011


Ann sy’n gofalu am gyfrifon a chyflogau’r cwmni


line

Anne Evans

Swyddog Cyswllt Ysgolion


anne evans 2011


Anne sy’n gyfrifol am drefnu teithiau theatr mewn addysg y cwmni


line

Simon Lovatt

Rheolwr Technegol


sedfgsdfg


Simon yw ein Rheolwr Technegol, o fewn y Ganolfan ac allan ar daith.


line

Aelodau Bwrdd Rheoli Arad Goch

Cadeirydd - Deian Creunant


logo


Elin Haf Gruffydd Jones (Cadeirydd)
Mererid Boswell (Trysorydd)
Llyr Evans
Sara Gibson
Llinos Jones
Sian Mary Jones
Rebecca Williams
Gwenfair Owen
Steff Marc Rees

 

 

 


line
line
line
Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan