Polisi Artistig
Mae Arad Goch yn creu theatr gyffrous a pherthnasol ar gyfer plant a phobl ifanc. Rydym yn anelu at greu profiad theatrig sy’n ysbrydoli, ysgogi ac yn gofiadwy. Mae ein gwaith yn tynnu ar ddeunydd a thraddodiadau cynhenid Gymraeg yn ogystal â themâu ac arddulliau cyfoes a heriol.

Trwy deithio yn helaeth o amglych Cymru, yn y Gymraeg a’r Saesneg i theatrau, ysgolion, neuaddau a chanolfanau rydym yn ceisio sicrhau bod y gynulleidfa ehangaf posibl, ym mhob cwr o’r wlad, yn cael cyfle i weld a mwynhau theatr gyfoes o’r radd flaenaf.

Rydym yn gweld ein gwaith mewn cyd-destun rhyngwladol ac wedi ymweld â nifer o wyliau tramor i berfformio, beirniadu neu arsylwi. Mae Arad Goch wedi cyfieithu a pherfformio cynyrchiadau o dramor gan ymdrechu i sicrhau bod cynulleidfaoedd ifanc Cymru yn cael y cyfle i weld y theatr orau bosibl.

Yn ogystal, Cwmni Theatr Arad Goch sy’n trefnu Gŵyl Agor Drysau yma yn Aberystwyth ac mewn trefi eraill bob yn ail flwyddyn. Gŵyl ryngwladol ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc yw Agor Drysau, mae mwy o wybodaeth ar dudalen yr Ŵyl.
https://agordrysau.cymru/

Er mwyn cyfoethogi profiadau plant a phobl ifanc rydyn ni’n cynnal nifer o weithgareddau cyfranogol - gan gynnig cyfleoedd iddynt gydweithio ag artistiaid proffesiynol trwy amrywiol glybiau, cyrsiau a gweithdai. Yn aml mae cyd-weithio gyda grwpiau o bobl ifanc wedi sbarduno prosiectau eraill o fewn gwaith proffesiynol y cwmni. Hefyd rydyn ni’n cynnal gweithgareddau hyfforddiant proffesiynol i artistiaid eraill, i athrawon ac i aeoldau’r gymuned; ewch i’r dudalen addysg i weld mwy.

Mae Arad Goch wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd yn llwyddiannus ar draws Cymru a thu hwnt ers 1989. Yn raddol byddwn yn llenwi’r archif ar dudalen beth sy mlan gyda gwybodaeth am gyn-gynyrchiadau.

Croeso i chi gysylltu â ni unrhyw bryd os oes gennych sylwadau am ein gwaith neu luniau a wnaed yn sgil perfformiad: ewch i’r pinfwrdd i weld yr hyn rydym wedi derbyn yn ddiweddar.

Cysylltwch hefyd i holi am ffyrdd o gydweithio; mae gan y cwmni hanes hir o gydweithio gyda chyrff eraill gan gynnwys Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Cyngor Llyfrau Cymru, yr NSPCC, Amgueddfa Ceredigion, Mudiad Ysgolion Meithrin a nifer helaeth o ysgolion, mudiadau cymunedol a theatrau unigol.

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau pori drwy ein gwefan a’n arlwy creadigol.

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan