Adroddiad Blynyddol


Adroddiad Blynyddol Cwmni Theatr Arad Goch

Archif Brint Arad Goch


Dros y blynyddoedd rydym wedi casglu nifer o erthyglau, traethodau a phapurau cynhadledd yn ymwneud â 'r Theatr, ac rydym yn awyddus i rannu rhan o'r casgliad gyda chi yma ar ein gwefan o fewn y misoedd nesaf.

Mae nifer o erthyglau wedi cael eu cyhoeddi ynglŷn â gwaith a chynhyrchiadau Arad Goch dros y blynyddoedd, a byddwn yn uwchlwytho rhai o'r erthyglau hynny i'r wefan hefyd.

Fel y gallwch ddychymygu mae gennym gasgliad eang o archif brint, felly gwerthfawrogwn eich amynnedd wrth inni bori drwy'r casgliad ac uwchlwytho'r deunydd. Yn y cyfamser, mae croeso ichi ymweld â'r casgliad yn ein Canolfan yn Aberystwyth - Cysylltwch â ni i drefnu!

Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan