Beth sy mlan


line

Gwahoddiad i dendro – Gwefan Arad Goch


4/2/19


Manylion tendr gwefan newydd Arad Goch.

Mwy...
   

Hudo


26/9/18


Cynhyrchiad newydd sbon am ganfanteisio rhywiol

Mwy...
   

Na Nel! Wwww!


12/1/18


Mae taith lawn Na Nel wedi ei chadarnhau!

Mwy...
   

Nel Ar Lwyfan!


10/11/17


Mae taith haf 2018 wedi ei chadarnhau!

Mwy...
   

Gwyl Hen Linell Bell - y gigs!


8/6/17


Cyhoeddi lein-yp gigs Gwyl HLB!

Mwy...
   

Nid Fi / Not Me


9/12/16


Cynhyrchiad cyntaf 2017 - Nid Fi!

Mwy...
   

Y Glec / King Hit


16/8/16


Sioe gorfforol, egnïol, tempo gyflym a doniol tu hwnt… Y Glec / King Hit, yn wreiddiol gan cwmni Zeal Theatre o Awstralia, fydd cynhyrchiad nesaf Arad Goch!

Mwy...
   

Diwrnod Hyfryd Sali Mali


23/5/16


Gyda Mis Mehefin ar y gorwel, mae hi bron yn amser i Diwrnod Hyfryd Sali Mali cychwyn ei thaith o gwmpas Cymru!

Mwy...
   

O Cysgu’n Brysur i Sali Mali


30/3/16


Diwedd taith Cysgu’n Brysur, a sioe nesaf Cwmni Theatr Arad Goch - Diwrnod Hyfryd Sali Mali!

Mwy...
   

CYSGU’N BRYSUR


9.12.15


Cynhyrchiad mawr cyntaf 2016

Mwy...
   
line

Swydd Newydd - Swyddog Marchnata


24/5/19


Mae Cwmni Theatr Arad Goch am bennodi Swyddog Marchnata

Mwy...
   

Dyddiadau Agor Drysau 2019


19/03/2018


Blwyddyn i fynd tan Gwyl Agor Drysau 2019!

Mwy...
   

Oes Rhaid I Mi Ddeffro? ar daith!


8/6/17


Fe dydd Oes Rhaid I Mi Ddeffro? yn teithio haf hyn!

Mwy...
   

Swyddi ar gael


5/4/17


Dwy swydd ar gael gydag Arad Goch

Mwy...
   

A Good Clean Heart - ymlaen yn Arad Goch


8/9/16


AGCH yn Arad Goch!

Mwy...
   

Llwybr Celf Ceredigion


29/6/16


Yn galw artistiaid ifanc yng Ngheredigion!

Mwy...
   

The Dylan Thomas Sound Project


6/4/16


Dewch i weld The Dylan Thomas Sound Project

Mwy...
   

Canolfan Arad Goch


12.8.15


Canolfan Arad Goch ar gael i’w logi ar gyfer digwyddiadau amrywiol

Mwy...
   

Hola!


30.6.15


STORI ANHYGOEL Y CYMRY ANTURUS A YMFUDODD I BATAGONIA 150 MLYNEDD YN OL


mwy…

Mwy...
   

OES RHAID I MI DDEFFRO?


22.01.15


Coreograffi cyfoes a cherddoriaeth draddodiadol - datblygiad cyffrous I fyd theatr I blant yng Ngymru…

Mwy...
   
line

Rwtsh Ratsh Rala Rwdins


28/2/19


Taith lawn cynhyrchiad haf Arad Goch wedi ei chadarnhau!

Mwy...
   

Cerrig yn Slic


26/9/18


Cerrig yn slic yn teithio i ysgolion a theatrau!

Mwy...
   

Swyddi


216/6/18


Mae Arad Goch yn edrych am aelodau newydd o staff ar gyfer Agor Drysau!

Mwy...
   

Tendr ar gyfer artistiaid


21/5/18


Mae Arad Goch yn edrych am artist i gydweithio a phenseiri i ddatblygu Canolfan Arad Goch.

Mwy...
   

TGAU Drama gyda Arad Goch!


8/9/16


Cwrs Drama TGAU yn dechrau yng Nghanolfan Arad Goch!

Mwy...
   

Llawer o wynebau newydd!


19/2/16


Ymarferion Cysgu’n Brysur, a swyddog marchnata newydd

Mwy...
   

Cynyrchiadau Cyfredol a Rhai i Ddod


7.12.15


Ein cynyrchiad nesaf

Mwy...
   

Cynyrchiadau i ddod yn 2015


12.8.15


Cynyrchiadau ar daith gan Arad Goch yn 2015

Mwy...
   

6 x 1 - Dwy sioe newydd


2.3.15


Comisiynnu dau artist i greu dwy sioe newydd

Mwy...
   

EISIAU BOD YN ARTIST PRESWYL YN ARAD GOCH?


22.1.15


Gofod a chymorth am ddim i unigolyn creadigol

Mwy...
   
Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan