Addysg Cynradd
Yn ystod y flwyddyn academaidd mae dau gynhyrchiad ar gyfer disgyblion oed cynradd yn cael eu perfformio mewn ysgolion, sef un cynhyrchiad ar gyfer Cyfnod Allweddol 1 ac un cynhyrchiad ar gyfer Cyfnod Allweddol 2.

Yn ystod tymor yr haf mae cynhyrchiad yn ymweld â theatrau ledled Cymru. Yn ddiweddar bu ‘Beca’, ‘Rwtsh Ratsh Rala Rwdins’ a ‘Twm Sion Cati’ ar daith. Prif bwyslais y sioeau hyn yw’r profiad theatrig ac mae nhw bob tro'n boblogaidd gydag ysgolion.

Cynhyrchiadau o ddiddordeb i chi ar hyn o bryd :Cysylltu


Arad Goch
Stryd y Baddon
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 2NN

 

ffon 01970 617998
ffon 01970 611223
ffon post@aradgoch.org

 

Ymuno 

Hefyd ar

Facebook

TwitterBlog

Flickr

llun or fan